Archive | Czerwiec, 2011

Bracia Muzułmanie. Neo-orientalizm a mit islamskiego radykalizmu

Wyda­nie spe­cjalne „As-Salam” – „Bracia Muzuł­ma­nie.
Neo-orientalizm a mit islam­skiego rady­ka­li­zmu” nr 1/2011
Part­ner Wyda­nia: Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem
Patro­nat medialny: „Le Monde diplo­ma­ti­que” edy­cja polska

Leave a comment Continue Reading →