2010

Analizując islamofobię

Analizując islamofobię

Międzynarodowa konferencja naukowa Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych 10 grudnia 2010, Wrocław ul. Szewska 36, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego sala 208, godz. 10:45–18:00 Islamofobia stanowi nowy, wciąż niedookreślony fenomen społeczny. Fenomen, który można zaobserwować nie tylko na zachodzie Europy, ale także i w Polsce.…

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie”, która odbędzie się w ramach II Wrocławskiej Konwencji na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego.

Facebook