Biblioteka AS-SALAM: Niekończąca się wiosna

Biblioteka AS-SALAM: Niekończąca się wiosna

Książka „Niekończąca się wiosna” to kolejny – po „Czterech sekundach raju” – zbiór krótkich opowiadań Tomasza Imrana Stefaniuka poruszających rozmaite kwestie związane z ludzką egzystencją, wyborami moralnymi i duchowością. Czytelnik odkryje tutaj refleksje nad współczesnością i codziennymi sytuacjami, którym towarzyszy głęboki namysł autora nad zachodzącymi przemianami społecznymi. Całość została ubrana w intrygującą formę literackiego eseju o wyraźnie filozoficzno-etycznej proweniencji.

Szkolenia dla nauczycieli oraz urzędników – trwa nabór do III edycji

Ogłaszamy zapisy na cykl szkoleń dla dorosłych, w tym kadr placówek edukacyjnych, służb mundurowych, urzędników, które odbędą się na terenie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu. Program edukacyjny obejmuje 8 spotkań (40 h) – wykłady z zakresu islamu oraz kultury świata muzułmańskiego. Został on skonstruowany w sposób kompleksowy, tak aby dać uczestnikom jak najszerszą i rzetelną wiedzę, która pozwoli im na sprawne poruszanie się w zagadnieniach dotyczących religii oraz kultury muzułmańskiej. Poruszana problematyka ma dostarczyć narzędzi do kształtowania postaw otwartości i tolerancji wobec szeroko rozumianej inności.

Warsztaty edukacyjne 2017 – zapisy

Warsztaty edukacyjne 2017 – zapisy

Instytut Studiów nad Islamem ogłasza nabór (od I-XII 2017 r.) na bezpłatne warsztaty kulturoznawcze dla uczniów wrocławskich placówek edukacyjnych prowadzone w szkołach/przedszkolach oraz na terenie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego przez przedstawicieli wrocławskiej wspólnoty muzułmańskiej, organizowane w ramach Programu Integracji i Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu w roku 2017 współfinansowanego przez Gminę Wrocław. Zapisy są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Nowa publikacja nt. ekonomii muzułmańskiej

Nowa publikacja nt. ekonomii muzułmańskiej

Publikacja „Sprawiedliwość, równość, bogactwo. Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej” to praca zbiorowa stanowiąca kompilację oraz przekład najważniejszych artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych i problemów życia gospodarczego w ujęciu islamu. Poruszają one zagadnienia z obrębu dziedzin takich, jak historia społeczna i gospodarcza świata muzułmańskiego, teoria i filozofia ekonomii w islamie czy bankowość i finansowość muzułmańska.

Dni Kultury Muzułmańskiej 2016

Dni Kultury Muzułmańskiej 2016

Instytut Studiów nad Islamem zaprasza 2 lipca na XI edycję Dni Kultury Muzułmańskiej – „Dzień Ramadanowy”. W programie przewidziano m.in. integracyjne zajęcia artystyczne dla dzieci, pokazy i degustacje kulinarne, wystawę fotograficzną, zwiedzanie meczetu podczas modlitwy Al-Asr oraz wykład imama Alego Abi Issy nt. Ramadanu, a także wieczór z poezją arabską. Dzień Ramadanowy zakończy organizowana po raz pierwszy w historii Dni Kultury Muzułmańskiej wspólna uroczysta kolacja z okazji przerwania postu (Iftar).

Spektakl „Święto duszy” (22.06)

Spektakl „Święto duszy” (22.06)

Instytut Studiów nad Islamem zaprasza na przedstawienie teatralne pt. „Święto duszy” na podstawie książki dla dzieci „Przygody Omara. Gra”. W rolach głównych wystąpią dzieci z Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu oraz uczniowie Szkoły podstawowej i gimnazjum fundacji „Primus”. Sztuka składa się z dwóch jednoaktówek: jedna, której bohaterem jest chłopiec o imieniu Omar, zostanie zagrana przez dzieci muzułmańskie, druga, której bohaterem jest chłopiec o imieniu Kajtek, przez dzieci chrześcijańskie.

Dzieci namalowały tolerancję

Dzieci namalowały tolerancję

W dniach 3–5 czerwca przy wrocławskim Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym dzieci różnych wyznań, narodowości i kultur namalowały mural pokazujący różnorodność społeczną. Ponad dwadzieścioro młodych malarzy z wrocławskich społeczności: ewangelickiej, katolickiej, muzułmańskiej, romskiej i żydowskiej wykonało swoje dzieło pod czujnym okiem artysty Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra.

Mural wielokulturowy (3-5.06.2016 r.)

Mural wielokulturowy (3-5.06.2016 r.)

5.06.2016 r.: Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na odsłonięcie muralu pt. „Różnorodni po to, aby się poznać” – wspólnego dzieła dzieci z wrocławskich społeczności ewangelickiej, katolickiej, muzułmańskiej, romskiej i żydowskiej.

Facebook