Koran

Nowa publikacja nt. ekonomii muzułmańskiej

Nowa publikacja nt. ekonomii muzułmańskiej

Publikacja „Sprawiedliwość, równość, bogactwo. Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej” to praca zbiorowa stanowiąca kompilację oraz przekład najważniejszych artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych i problemów życia gospodarczego w ujęciu islamu. Poruszają one zagadnienia z obrębu dziedzin takich, jak historia społeczna i gospodarcza świata muzułmańskiego, teoria i filozofia ekonomii w islamie czy bankowość i finansowość muzułmańska.

Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów

Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów

Książka Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów stanowi merytoryczne wprowadzenie do studiów nad Qur’anem, jego przesłaniem oraz rolą w kształtowaniu się wspólnoty muzułmańskiej. Pomimo swojej formy – podręcznika mającego charakter wstępu do samodzielnych, pogłębionych badań – praca stanowi wnikliwą i autorytatywną analizę (autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie) Księgi zajmującej centralne miejsce w życiu każdego wyznawcy islamu. […] Całe dzieło należy traktować przede wszystkim jako wprowadzający wykład na temat elementów doktryny islamu przedstawionej w Qur’anie wraz z refleksją na temat jej znaczenia i aktualności w kontekście historii świata muzułmańskiego. Autorka bada główne zagadnienia poruszone w Qur’anie, kształtowanie się ich wykładni na przestrzeni dziejów, przedstawia najważniejsze postaci, które przekazywały Świętą Księgę islamu kolejnym pokoleniom oraz nauczały jej. Zajmuje się jej wpływem na wszystkie główne aspekty życia muzułmanów oraz ich społeczeństw (relacje międzyludzkie, kultura popularna, prawo, sztuka, architektura, ruchy polityczne, nauka, literatura itd.).

Facebook