chrześcijaństwo

Dzieci namalowały tolerancję

Dzieci namalowały tolerancję

W dniach 3–5 czerwca przy wrocławskim Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym dzieci różnych wyznań, narodowości i kultur namalowały mural pokazujący różnorodność społeczną. Ponad dwadzieścioro młodych malarzy z wrocławskich społeczności: ewangelickiej, katolickiej, muzułmańskiej, romskiej i żydowskiej wykonało swoje dzieło pod czujnym okiem artysty Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra.

Wrocławski pochód „Nie w naszym imieniu” (27.11.2015)

Wrocławski pochód „Nie w naszym imieniu” (27.11.2015)

Dnia 27 listopada 2015 roku odbył się we Wrocławiu pochód zorganizowany przez Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe oraz wrocławskich muzułmanów pod hasłem „Nie w naszym imieniu!”. Za sprawą tej inicjatywy społeczność muzułmańska jednogłośnie i jednoznacznie podkreśliła fakt, iż odcina się od wszelkich aktów terroru, uważając je za haniebne oraz godne potępienia. Gościem wydarzenia był Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.

Festiwal Pax et Bonum per Musicam we Wrocławiu

Festiwal Pax et Bonum per Musicam we Wrocławiu

W imieniu organizatorów zapraszamy na XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki – Muzyczne Spotkania Kultur, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25 września–11 października 2014 r. pt. Pax et Bonum per Musicam. Jednym z gości tego wydarzenia będzie światowej sławy palestyński zespół Le Trio Joubran – koncert odbędzie się 28 września 2014 r. o godz. 18:00 w Hali Stulecia.

Bibliodrama we Wrocławiu

Bibliodrama we Wrocławiu

Fundacja Dom Pokoju realizuje długofalowy projekt „Religia-Kultura-Edukacja” w partnerstwie z wrocławskimi instytucjami religijnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi. Jego celem jest spojrzenie na kulturotwórczy aspekt religii i stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół pytań o wzajemne relacje pomiędzy teologią a kulturą, sztuką i społeczeństwem. W cyklu spotkań, warsztatów oraz dyskusji poruszamy tematy związane z dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym prowadzonym we Wrocławiu. W ramach projektu „Religia-Kultura-Edukacja” zapraszamy do udziału w cyklu trzech warsztatów prezentujących techniki i metody „bibliodramy”, służące refleksji międzykulturowej. Warsztaty dają możliwość spotkania się z tekstami Świętych Ksiąg chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu – Biblii, Tory i Koranu, oraz poznania ich poprzez wykorzystanie metod teatru i psychodramy, w grupowym działaniu.

Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Toruniu

Jednym z procesów, a jednocześnie ogromnych wyzwań, kształtujących oblicze XXI wieku jest dialog między cywilizacjami, którego nieodłącznym elementem jest dialog międzyreligijny. Zarówno przedstawiciele poszczególnych wyznań, jak i ich badacze, są zgodni w opinii, że jest on możliwy i potrzebny, ale wymaga wzajemnego poszanowania, tolerancji i zrozumienia punktu widzenia wszystkich stron biorących w nim udział. Konieczna jest akceptacja, dobra wola i autentyczna chęć dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu i otwarciu na odmienności, poszanowaniu cudzej tożsamości i integralności. Taki cel winny mieć spotkania ludzi różnych religii, łamiące stereotypy, służące porozumieniu i zdobywaniu wiedzy o sobie nawzajem, to bowiem leży u podstaw konstruktywnego dialogu. Jedną z takich inicjatyw jest konferencja poświęcona zagadnieniom dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego organizowana już po raz trzeci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dn. 24-25 października 2012 r. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Dialog chrześcijańsko–muzułmański. Teoria–praktyka–perspektywy”.

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Książka Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych stanowi próbę zmierzenia się z tematem trudnym, ale jednocześnie ważnym i szczególnie aktualnym w kontekście dialogu międzyreligijnego oraz wyzwań przed jakimi stoją współczesne społeczeństwa i wspólnoty religijne. Główną cechą wspólną zbioru jest „nastawienie pro-dialogowe, wyjście ku innym, inaczej wierzącym, inaczej praktykującym, inaczej przeżywającym i interpretującym”, jak ujął to w swojej recenzji prof. Selim Chazbijewicz. Autorami artykułów znajdujących się w Teologii bliźniego są teolodzy, filozofowie, socjolodzy, a także religioznawcy, co czyni tom niezwykle różnorodnym i pozwala zaprezentować wiele odmiennych perspektyw postrzegania kwestii dialogu międzyreligijnego. W publikacji znajdziemy zarówno artykuły dotyczące uniwersalnych wyzwań powstających w związku z dialogiem międzyreligijnym, jak i przedstawiające chrześcijańską, muzułmańską oraz judaistyczną perspektywę dotyczącą tej problematyki.

Facebook