Dzieci namalowały tolerancję

W dniach 3–5 czerwca przy wrocławskim Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym dzieci różnych wyznań, narodowości i kultur namalowały mural pokazujący różnorodność społeczną. Ponad dwadzieścioro młodych malarzy z wrocławskich społeczności: ewangelickiej, katolickiej, muzułmańskiej, romskiej i żydowskiej wykonało swoje dzieło pod czujnym okiem artysty Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra.

– Spotkanie różnych ludzi prowadzi do rozwoju i tworzenia nowej jakości, co widać po pięknych emocjach dzieci i moich – mówi imam Ali Abi Issa, dyrektor Centrum, będącego jednym z organizatorów wydarzenia. – Przesłanie, jakie towarzyszy temu wydarzeniu, odnosi się do uniwersalnej wartości, wspólnej dla wszystkich ludzi – człowieczeństwa i godności w nim – dodaje. Pomysłodawcy projektu chcieli w ten sposób podkreślić, że różnorodność religii i kultur na świecie nie musi oznaczać wyrzekania się własnej tożsamości, ale to właśnie za sprawą różnic możliwe jest wzajemne poznawanie się społeczeństw, które mogą dzięki temu wzbogacać się i rozwijać.

Celem projektu było stworzenie muralu wielokulturowego, a hasło, jakie przyświecało tej inicjatywie, brzmiało: „Różnorodni po to, aby się poznać”. Stanowi to nawiązanie do przesłania jednego z koranicznych wersetów: „O, ludzie! Zaprawdę, stworzyliśmy was z (pary) mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was plemionami i rodzinami, byście się nawzajem znali (i tworzyli wzajemnie relacje współpracując ze sobą, a nie pyszniąc się różnicami rasy lub statusu społecznego – i tym samym – żywiąc wrogość). Zaiste, najszlachetniejszym i najzacniejszym spośród was jest u Boga ten, który jest najlepszy pod względem pobożności, prawości i bogobojności. Oto Bóg jest Wszechwiedzący, Wszystkiego Świadom” (Qur’an 49:13, przeł. J. Surdel).

Na ścianie klubu młodzieżowego stojącego na dziedzińcu Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego powstało także graffiti ukazujące wizerunek imama Si Kaddour Ben Ghabrita, rektora Wielkiego Meczetu w Paryżu (1926–1954). W czasie II wojny światowej uratował on – wedle różnych źródeł – od 500 do 1700 Żydów przed wysłaniem do obozów zagłady. Jego postać symbolizuje przedkładanie godności ludzkiej ponad podziały.

– Podczas wydarzenia spotkali się ludzie otwarci na innych, którzy chcą poznawać i cieszyć się różnorodnością, ludzie, którzy uważają różnorodność za bogactwo – mówi Natalia Szczucka z Komisji Europejskiej, będącej współorganizatorem projektu. Ksiądz Marcin Orawski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej, zwrócił uwagę, że dzieci nie mają uprzedzeń, które narzucane są im przez dorosłych.

– Dzieci są nadzieją na to, aby świat był kolorowy, a nie brunatny – podsumował Dariusz Paczkowski.

– Czy to się komuś podoba, czy nie, ten świat: Europa, Polska, Wrocław coraz bardziej będą miejscem spotkań. Naszym zadaniem jest tę różnorodność zamienić w coś pozytywnego, aby nie tracąc swej tożsamości, wzbogacając wspólne nasze dziedzictwo, być razem w przyjaźni i solidarności – dodaje Aleksander Gleichgewicht, przewodniczący lokalnego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Zaś Helena Kosztyło-Kobiec, prezes Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim, podkreśliła, że dla dzieci była to prawdziwa lekcja tolerancji oraz możliwość poznania kolegów i koleżanek innego pochodzenia. Agnieszka Salamon, katechetka ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum PRIMUS we Wrocławiu, przyznała, że tego rodzaju przedsięwzięcie artystyczne było dla dzieci prawdziwą nauką tolerancji nie tylko międzyreligijnej, ale także międzykulturowej oraz dotyczącej uprzedzeń ze względu na niepełnosprawność, która również bywa powodem dyskryminacji.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji prasowej, która odbyła się z okazji odsłonięcia muralu dn. 5 czerwca na terenie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu oraz galerii zdjęć dokumentujących wydarzenie:

 

Organizatorzy wydarzenia: Instytut Studiów nad Islamem, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu (partner).

Facebook