Zapowiedzi wydawnicze

Redakcja naukowa: Monika Bobako, Mariusz Turowski

Data wydania: 2017

Opis publikacji:

Islamofobia to nowe, wciąż domagające się doprecyzowania zjawisko społeczne, które można zaobserwować zarówno w Europie Zachodniej i innych najbardziej rozwiniętych krajach z mniejszością muzułmańską, jak i w Polsce, gdzie doszła ona do głosu w ramach serii wydarzeń i okoliczności z ostatnich lat: budowa centrum islamskiego w Warszawie oraz protesty, które towarzyszyły tej inicjatywie, uaktywnienie się kuriozalnego (mieszanina sentymentów pro-oświeceniowych, ateistycznych, ultranacjonalistycznych oraz fundamentalistyczno-religijnych), ale bardzo konsekwentnego i aktywnego, nurtu islamofobicznego reprezentowanego przez niektóre prężnie działające serwisy mediowe i społecznościowe oraz towarzyszące im publikacje, trudności Joanny Rajkowskiej z realizacją „projektu minaret” w Poznaniu, odnotowywana w badaniach empirycznych intensyfikacja postaw antyarabskich i antymuzułmańskich w społeczeństwie polskim, postawa solidarności – wśród niektórych wpływowych środowisk ideologicznych – z najnowszymi decyzjami i aktami legislacyjnymi podejmowanymi w niektórych państwach Unii Europejskiej w imię uporania sie z „problemem” projektu społeczeństwa wielokulturowego, który – jak to zostało niedawno ogłoszone przez przywódców największych państw UE – okazał się fiaskiem. Tom – stanowiący pierwszą w piśmiennictwie naukowym w naszym kraju próbę teoretycznego „rozpoznania” problemu islamofobii oraz jej praktycznych konsekwencji – składa się z rozdziałów autorstwa znanych krajowych oraz zagranicznych badaczy zajmujących się rasizmem i dyskryminacją, zjawiskiem uprzedzeń i stereotypów kulturowych, socjologią relacji etnicznych itd. Jest on uzupełniony o analizy publicystyczne, relacje z badań terenowych poświęconych „testowaniu” tezy o kryzysie idei multikulturalizmu oraz prezentację twórczości J. Rajkowskiej poświęconej walce z antymuzułmańskim rasizmem.

 

Facebook