Ujgurowie

Mettursun Beydulla „Islam a tożsamość Ujgurów”

Ujgurowie to rdzenni mieszkańcy Ujgurskiego Regionu Autonomicznego Xinjiang (tzw. Wschodni Turkiestan), będącego częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Większość światowej populacji Ujgurów, tureckojęzycznych sunnickich muzułmanów, należących do hanafickiej szkoły islamu, żyje w Xinjiang. Tysiącletni byt islamu w Xinjiang sprawił, iż stał się on integralną częścią tożsamości…

Facebook