Dzień Kultury Muzułmańskiej – niedziela 21 maja

plakat DKM2017
Dzień Kultury Muzułmańskiej – niedziela 21 maja

Al. Kasprowicza 24 – godz. 10.00-18.30
Harmonogram
10.00 otwarcie i powitanie gości (S)
10.15-11.15 wykład pt.”Kaligrafia urdu” oraz warsztaty (C)
11.15 degustacja egipskich potraw regionalnych (SKE)
11.45 pokaz pieczenia tradycyjnego palestyńskiego chleba (SK-pal)
12.00-12.20 pokaz palestyńskiego tańca regionalnego „Dabka” (S)
12.20-13.10 warsztaty tańca „Dabka” (S)
13.10-14.00 zwiedzanie meczetu oraz modlitwa Dhuhr (M)
14.00-14.45 wykład pt.”Elementy folklorystyczne w kulturze palestyńskiej” (C)
14.45 degustacja potraw palestyńskich (SK-pal)
15.15 pokaz pieczenia chleba pakistańskiego naan i przyrządzania napoju lassi (SK-pak)
15.30 pokaz tradycji ślubnych wraz z degustacją potraw oraz pokaz mody strojów indo-pakistańskiej (SK-pak)
16.15-17.30 wykład pt.”Henna w kulturze muzułmańskiej” oraz warsztaty – uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy, które prowadzone będą dla 20 uczestników zaraz po wykładzie (C)
17.30 -18.30 modlitwa Asr oraz wykład w meczecie pt.”Modlitwa muzułmańska w teorii i praktyce” (M)
18.30 zakończenie i pożegnanie gości (S)

Inne atrakcje
• stoiska z pamiątkami, widokówkami, literaturą
• wystawa fotograficzna pt. „Kair – miasto 1000 minaretów” (1 p.)
• wystawa tunezyjskiej ceramiki z Muknin (1 p.)
• w godz. 11.30-14.00 kaligrafowanie imion w j. urdu (SK-pak)
• od 1200 henna art – artystycznych zdobień henną (SK-pal)
• 12.00-14.00 dialog z muzułmaniem – porozmawiaj o islamie (1 p.)
• od 1500 kącik upinania hidżabu, muzułmańskiego kobiecego nakrycia głowy (SK-pal)
• kącik plastyczny dla dzieci (SK-pal)
• kawa i herbata
Legenda
SKE – strefa kultury egipskiej SK-pal – strefa kultury palestyńskiej
SK-pak – strefa kultury INDO-PAK S – scena
SKT- strefa kultury tunezyjskiej C- klub
1 p.- pierwsze piętro M – meczet

Muslim Culture Open Day – Sunday the 21st May
Kasprowicza St. 24 – duration 1000-1830
Agenda
10.00 opening and welcoming guests (S)
10.15-1115 lecture “Urdu calligraphy” and workshops (C)
11.15 Egyptian regional snacks tasting (SKE)
11.45 traditional Palestinian bread baking show (SK-pal)
12.00-1220 traditional Palestinian dance show „Dabka” (S)
12.20-1310 „Dabka” dance workshops (S)
13.10-1400 visiting the mosque and Dhurs prayer (M)
14.00-1445 lecture about „Folk elements of Palestinian culture” (C)
14.45 Palestinian regional snacks tasting (SK-pal)
15.15 Pakistani bread (naan) baking show and Pakistani drink (lassi) preparing show (SK-pak)
15.30 wIndo-Pakistani wedding and fashion traditions show with regional snacks tasting (SK-pak)
16.15-17.30 lecture about „Henna in the Muslim culture” with workshops. Attention! You must register for workshops straight after the lecture – only 20 slots available! (C)
17.30 -18.30 Asr prayer and lecture in the mosque „A theory and practice of Muslim prayer” (M)
18.30 closing the event (S)
Other events during the day
• souvenirs stands
• Photo exhibition of „Cair – the city of 1000 minarets” (1 p.)
• Muknin ceramics exhibition from Tunisia(1 p.)
• 11.30-14.00 names calugraphy in urdu
• from 12.00 henna art – henna decoration corner (SK-pal)
• 12.00-14.00 dialogue with a Muslim – let’s talk about Islam (1 p.)
• from 15.00 hijab corner (SK-pal)
• art corner for kids (SK-pal)
• coffee and tea

Legenda
SKE – Egyptian culture area SK-pal – Palestinian culture area
SK-pak – INDO-PAK culture area S – stage
SKT- Tunisian culture area C- club
I p. – first floor M –mosque

Facebook