As-Salam

Nowy numer „As-Salam”

Nowy numer „As-Salam”

Ukazał się kolejny numer „As-Salam”. Znajdziemy w nim analizę tragicznych wydarzeń związanych z atakami na biuro skandalizującego tygodnika „Charlie Hebdo”. Redakcja proponuje ujęcie tej problematyki od innej strony niż ma to miejsce w dominujących narracjach. „As-Salam” jest dostępne w wybranych salonach EMPIK, niektórych salonach RUCH oraz wysyłkowo: w redakcji i w księgarni Wydawnictwa Awerroes. Polecamy!

Nowy numer „As-Salam” 2/2014

Nowy numer „As-Salam” 2/2014

Począwszy od 20 sierpnia do sprzedaży trafił kolejny numer „As-Salam”. Wiodącym tematem wydania jest kontynuacja dyskusji dotyczącej tożsamości muzułmańskiej. Tym razem redakcja zaproponowała rozważenie tego zagadnienia od strony polityczno-politologicznej, a nie stricte religijnej, jak to miało miejsce w przedostatnim numerze. W ramach Tematu Numeru przeczytamy trzy teksty, które poruszają zagadnienia działalności politycznej muzułmanów – a więc, związanych z tym nadziei i zagrożeń, kwestii rewolucji i kontrrewolucji w krajach arabskich czy problemu propagandy islamofobicznej na jaką tego rodzaju aktywność jest narażona. Nie bez znaczenia będzie rozważenie kwestii podziału na „laicystów-modernistów” i „islamistów-tradycjonalistów” – czy jest to podział realny, czy stanowi uproszczenie? Istotne dla ujęcia całości jest przedstawienie globalnego kontekstu, jaki bez wątpienia wpływa na sytuację tak muzułmanów, jak i całych regionów oraz sytuację polityczną. Nie zabrakło też ważnych tekstów nt. sytuacji w Strefie Gazy oraz – jak zawsze – stałych działów. „As-Salam” jest dostępne w wybranych salonach EMPIK, niektórych salonach RUCH oraz wysyłkowo: w redakcji i w księgarni Wydawnictwa Awerroes. Polecamy!

Facebook