teologia

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Książka Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych stanowi próbę zmierzenia się z tematem trudnym, ale jednocześnie ważnym i szczególnie aktualnym w kontekście dialogu międzyreligijnego oraz wyzwań przed jakimi stoją współczesne społeczeństwa i wspólnoty religijne. Główną cechą wspólną zbioru jest „nastawienie pro-dialogowe, wyjście ku innym, inaczej wierzącym, inaczej praktykującym, inaczej przeżywającym i interpretującym”, jak ujął to w swojej recenzji prof. Selim Chazbijewicz. Autorami artykułów znajdujących się w Teologii bliźniego są teolodzy, filozofowie, socjolodzy, a także religioznawcy, co czyni tom niezwykle różnorodnym i pozwala zaprezentować wiele odmiennych perspektyw postrzegania kwestii dialogu międzyreligijnego. W publikacji znajdziemy zarówno artykuły dotyczące uniwersalnych wyzwań powstających w związku z dialogiem międzyreligijnym, jak i przedstawiające chrześcijańską, muzułmańską oraz judaistyczną perspektywę dotyczącą tej problematyki.

Facebook