judaizm

Dzieci namalowały tolerancję

Dzieci namalowały tolerancję

W dniach 3–5 czerwca przy wrocławskim Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym dzieci różnych wyznań, narodowości i kultur namalowały mural pokazujący różnorodność społeczną. Ponad dwadzieścioro młodych malarzy z wrocławskich społeczności: ewangelickiej, katolickiej, muzułmańskiej, romskiej i żydowskiej wykonało swoje dzieło pod czujnym okiem artysty Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra.

Bibliodrama we Wrocławiu

Bibliodrama we Wrocławiu

Fundacja Dom Pokoju realizuje długofalowy projekt „Religia-Kultura-Edukacja” w partnerstwie z wrocławskimi instytucjami religijnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi. Jego celem jest spojrzenie na kulturotwórczy aspekt religii i stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół pytań o wzajemne relacje pomiędzy teologią a kulturą, sztuką i społeczeństwem. W cyklu spotkań, warsztatów oraz dyskusji poruszamy tematy związane z dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym prowadzonym we Wrocławiu. W ramach projektu „Religia-Kultura-Edukacja” zapraszamy do udziału w cyklu trzech warsztatów prezentujących techniki i metody „bibliodramy”, służące refleksji międzykulturowej. Warsztaty dają możliwość spotkania się z tekstami Świętych Ksiąg chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu – Biblii, Tory i Koranu, oraz poznania ich poprzez wykorzystanie metod teatru i psychodramy, w grupowym działaniu.

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Książka Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych stanowi próbę zmierzenia się z tematem trudnym, ale jednocześnie ważnym i szczególnie aktualnym w kontekście dialogu międzyreligijnego oraz wyzwań przed jakimi stoją współczesne społeczeństwa i wspólnoty religijne. Główną cechą wspólną zbioru jest „nastawienie pro-dialogowe, wyjście ku innym, inaczej wierzącym, inaczej praktykującym, inaczej przeżywającym i interpretującym”, jak ujął to w swojej recenzji prof. Selim Chazbijewicz. Autorami artykułów znajdujących się w Teologii bliźniego są teolodzy, filozofowie, socjolodzy, a także religioznawcy, co czyni tom niezwykle różnorodnym i pozwala zaprezentować wiele odmiennych perspektyw postrzegania kwestii dialogu międzyreligijnego. W publikacji znajdziemy zarówno artykuły dotyczące uniwersalnych wyzwań powstających w związku z dialogiem międzyreligijnym, jak i przedstawiające chrześcijańską, muzułmańską oraz judaistyczną perspektywę dotyczącą tej problematyki.

Facebook