konwertyci

Cztery sekundy raju

Cztery sekundy raju

Pojawienie się na polskim rynku wydawniczym książki „Cztery sekundy raju” jest bez wątpienia znaczącym wydarzeniem – pod wieloma względami. Stanowi ona jeden z pierwszych przejawów twórczości literackiej, intelektualnej wśród tych polskich muzułmanów, którzy nie są związani z islamem w sensie etnicznym (czyli tych określanych niezbyt czułym mianem konwertytów). Autor jest jednym z liderów wspólnoty muzułmańskiej w Polsce, aktywnym działaczem i animatorem licznych inicjatyw kulturowo-religijno-naukowych realizowanych przez polską ummę.

Facebook