Cztery sekundy raju

Pojawienie się na polskim rynku wydawniczym książki Cztery sekundy raju jest bez wątpienia znaczącym wydarzeniem – pod wieloma względami. Stanowi ona jeden z pierwszych przejawów twórczości literackiej, intelektualnej wśród tych polskich muzułmanów, którzy nie są związani z islamem w sensie etnicznym (czyli tych określanych niezbyt czułym mianem konwertytów). Autor jest jednym z liderów wspólnoty muzułmańskiej w Polsce, aktywnym działaczem i animatorem licznych inicjatyw kulturowo-religijno-naukowych realizowanych przez polską ummę. Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Ligi Muzułmańskiej w RP to jednocześnie wytrawny akademik, wykładowca między innymi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autor rzetelnych prac analitycznych na temat doktryny islamu oraz filozofii arabskiej. „Zaplecze” to umożliwiło Tomaszowi Stefaniukowi stworzenie zbioru refleksji będących swoistym dialogiem  między wielkimi tradycjami kulturowymi: islamem oraz coraz bardziej niepewnym samego siebie, „rozchwianym” pod wieloma względami Zachodem. Autor w obydwu tych światach czuje się znakomicie, obficie czerpiąc z oferowanych przez nie duchowych i intelektualnych zasobów. Z obydwoma połączony jest silnymi, intymnymi więzami. Tym większy wydaje się jego smutek z obserwowanych – obok zachwytu nad dziedzictwem religii i cywilizacji muzułmańskiej oraz dumy z nich – coraz bardziej dramatycznych zmagań Europejczyków dotyczących własnej tożsamości, które często przybierają postać lęku, niepokoju paniki wobec konsekwencji spotkania z rosnącym w siłę „innym” islamu. A przecież spotkanie to – tak jak często bywało na przestrzeni epok – powinno wzmocnić obydwie strony, jednak nie w ramach mobilizacji przeciwko wrogowi, dokonujących się wzdłuż linii frontowych wyznaczających teatr międzycywilizacyjnych działań wojennych…

Dr Tomasz Stefaniuk – (rocznik 1973) urodził się w Lublinie, gdzie mieszka do dziś. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w badaniach nad filozofią świata islamu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie ­Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Autor monografii i artykułów naukowych poświęconych islamowi i filozofii islamskiej. Współzałożyciel i redaktor „As­-Salam”, a także pracownik Instytutu Studiów nad Islamem (ISNI). Zaangażowany w prowadzenie dialogu międzyreligijnego w Polsce, szczególnie dialogu muzułmańsko­-chrześcijańskiego, oraz w przybliżanie islamu niemuzułmanom. Prywatnie – miłośnik kotów.

 • Podziękowania
 • Słowo wyjaśnienia
 • I. Kilka wymyślonych historii Boutique
 • Największa miłość
 • Zaklinanie czasu
 • Bardzo krótko o śmierci
 • Bardzo krótko o życiu
 • Dorosłe dzieci astronautów
 • Z czym kojarzy ci się…
 • II. Wykład o islamie
 • Wykład o islamie
 • Co to może znaczyć?
 • Nokaut
 • Coś tam jest
 • Droga do Krakowa
 • Teściowa a kwestia islamska
 • Syberia
 • Śmierci
 • Kto jest, a kogo nie ma
 • Ostatnie kazanie
 • Oszust czy uczciwy?
 • Czarny kot
 • Ankabut
 • Yusuf Islam
 • Porządek rzeczy
 • Ajat
 • Dyspozytor Bruziński
 • Szkoła na Hirszfelda
 • Chwila z biografią słynnego reżysera
 • Telewizja kłamie!
 • Ksiądz Szczepan
 • Chusta siostry Urszuli
 • Pod nami dwa kilometry oceanu, a my…
 • Cztery sekundy raju
 • III. Rozmowa z rzeką
 • Ksenofanes z Kolofonu
 • Monoteizm dla najmłodszych
 • Jak wyglądałaby filozoficzna rozmowa z rzeką?
 • Dżim

Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem księgarni „Awerroes”

awerroes_logo

Tytuł: Cztery sekundy raju
Autor: Tomasz Imran Stefaniuk
Wydawca: Liga Muzułmańska w RP
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 116
Cena: 15 zł


Facebook