Cykl wykładów im. Norberta Eliasa w roku akademickim 2011/2012

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza na

Cykl wykładów im. Norberta Eliasa w roku akademickim 2011/2012

Początek 7.12.2011, 16.00-18.00                            

Miejsce: Oratorium Marianum

Z okazji jubileuszu 200-lecia utworzenia Uniwersytetu Wrocławskiego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta zaprasza na cykl wykładów im. Norberta Eliasa, organizowany przez prof. Willfrieda Spohna. Ideą tych przewidzianych na rok akademicki 2011-12 spotkań jest przybliżenie sylwetek wielkich myślicieli nauk humanistycznych, którzy wywarli znaczący wpływ na międzynarodową socjologię, kulturoznawstwo i nauki historyczne i wywodzili się z kręgu kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. Nierzadko byli oni żydowskiego pochodzenia, emigrowali i dopiero z dala od kraju ojczystego tworzyli swoje najważniejsze dzieła. Tak było też w przypadku Norberta Eliasa (1897-1990), patrona cyklu, którego postać i dorobek zostaną zaprezentowane podczas pierwszego wykładu w semestrze zimowym. Ten urodzony we Wrocławiu filozof i socjolog żydowskiego pochodzenia, został „odkryty” dzięki swojej analizie procesu cywilizacji w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Poprzez swoje liczne publikacje wywarł znaczący wpływ na rozwój socjologii historycznej. Tematem kolejnego wykładu będzie dorobek Shmuela Eisenstadta, a następnie podczas trzeciego wykładu obydwaj myśliciele zostaną porównani. W semestrze letnim przyjrzymy się sylwetkom i pracom Ernesta Gellnera, Wernera Sombarta i Floriana Znanieckiego.

Wykłady będą się odbywać w języku angielskim.

I. wykład  7.12.2011                                                 

16:00-18:00 Oratorium Marianum

Stephen Mennell (Uniwersytet w Dublinie): Norbert Elias

Norbert Elias (1897-1990) – początkowo jego prace pozostawały niezauważone; Elias został „odkryty” dzięki swojej analizie procesu cywilizacji w Niemczech, Holandii i Wlk. Brytanii. Poprzez swoje liczne publikacje wywarł, będąc już w podeszłym wieku, znaczący wpływ na rozwój socjologii historycznej.

Stephen Mennell jest członkiem zarządu w Fundacji im. N. Eliasa i czołowym badaczem jego dzieł oraz badaczem cywilizacji w tradycji Eliasa.

II. wykład 18.1.2012                                                

16:00-18:00, Oratorium Marianum          

Willfried Spohn (Centrum im. Willy’ego Brandta): Shmuel Noah Eisenstadt

Shmuel N. Eisenstadt (ur. w 1923 r. w Warszawie, zm.  w 2010 r. w Jerozolimie) – rozwinął w nawiązaniu do teorii Emila Durkheima i Maxa Webera globalną, historyczno-porównawczą analizę cywilizacji, która miała olbrzymi wpływ na międzynarodowe środowisko badaczy cywilizacji. Główną koncepcją Eisenstadta były tzw. „nowoczesności zwielokrotnione”, które posłużyły do nowej, przekonywującej wykładni cywilizacji zachodniej.

Willfried Spohn (CSNE) – współpracował przez wiele lat z S. N. Eisenstadtem w ramach  International Sociological Association; jest znawcą dzieł Eisenstadta, a obecnie specjalizuje się w teoriach dotyczących Europy. Wykład ten jest jednocześnie wykładem inauguracyjnym prof. W. Spohna na Uniwersytecie Wrocławskim.

III. wykład  7.3.2012                                                  

16:00-18:00, Oratorium Marianum

Johann Arnason (Uniwersytet Karola w Pradze): Norbert Elias i Shmuel N. Eisenstadt

Johann Arnason – przed długi okres czasu był profesorem w La-Trobe-University w Melbourne (Australia);  jest jednym z najważniejszych na świecie teoretyków analizy cywilizacji. Napisał szereg dzieł o teorii analizy cywilizacji, o rzymsko-greckiej i japońskiej cywilizacji, a także o Rosji i Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do grona niewielu naukowców, którzy potrafią porównywać Eliasa z Eisenstadtem.