Szkolenia dla nauczycieli oraz urzędników – trwa nabór do III edycji

Cykl szkoleń dla dorosłych, w tym kadr placówek edukacyjnych, służb mundurowych, urzędników, które odbędą się na terenie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu.

Program edukacyjny obejmuje 8 spotkań (24 h) – wykłady z zakresu islamu oraz kultury świata muzułmańskiego.

Program wykładów został skonstruowany w sposób kompleksowy, tak aby dać jego uczestnikom jak najszerszą i rzetelną wiedzę, która pozwoli im na sprawne poruszanie się w zagadnieniach dotyczących religii oraz kultury muzułmańskiej. Poruszana problematyka ma dostarczyć narzędzi do kształtowania postaw otwartości i tolerancji wobec szeroko rozumianej inności.

Zajęcia prowadzone prze ekspertów w danej dziedzinie.

Przykładowa tematyka spotkań:

 • Psychospołeczne mechanizmy stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji;
 • Prawo i etyka w islamie; Przemoc i skrajność w islamie;
 • Filozofia świata muzułmańskiego;
 • Demokracja świata muzułmańskiego;
 • Socjologia świata islamu;
 • Filozoficzna koncepcja tolerancji;
 • Historia antysemityzmu a współczesna ksenofobia (w tym islamofobia);
 • Teologia bliźniego; Czy uchodźcy są stworzeni na obraz Boga; Nadzieja zbawienia dla wszystkich i jej skutki na dzisiaj; Zwykli ludzie w rękach niezwykłego Boga; 500-lecie Reformacji Lutra. Protestantyzm? A cóż to za sekta?;
 • Orientalizm. Europa a wytwarzanie wiedzy o islamie;
 • Wspólne korzenie Europy i islamu;
 • Historia cywilizacji i kultury muzułmańskiej;
 • Edukacja międzykulturowa w szkole;
 • Między nami kulturami – jak mówić o wielokulturowości w szkole.

Zapisy są przyjmowane za pomocą poniższego formularza:

Facebook