Warsztaty edukacyjne 2017 – zapisy

Szanowni Państwo!

Instytut Studiów nad Islamem ogłasza nabór (od I-XII 2017 r.) na bezpłatne warsztaty kulturoznawcze dla uczniów wrocławskich placówek edukacyjnych prowadzone w szkołach/przedszkolach oraz na terenie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego przez przedstawicieli wrocławskiej wspólnoty muzułmańskiej, organizowane w ramach Programu Integracji i Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu w roku 2017 współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

Edukacyjne warsztaty kulturoznawcze dla uczniów na terenie wrocławskich placówek edukacyjnych – charakterystyka

Warsztaty kulturoznawcze prowadzone przez przedstawicieli wrocławskiej wspólnoty muzułmańskiej, pochodzących z różnych regionów świata, jak np. Afryka Północna czy Bliski Wschód, podczas których przedstawiana będzie ich kultura oraz tradycja przy pomocy rekwizytów, przedmiotów codziennego użytku, instrumentów, strojów itp. Organizowane warsztaty będą zawierały m.in. elementy językoznawcze, muzyczne, plastyczne. Celem działania jest poznanie kultury muzułmańskiej poprzez spotkanie i dialog z drugim człowiekiem – przedstawicielem danej kultury, a także edukacja międzykulturowa, globalna i antydyskryminacyjna wynikająca z podstawy programowej, m.in. Konstytucji RP oraz licznych rozporządzeń UE. Działanie ma również na względzie ukazanie wielokulturowości i wielowyznaniowości świata arabskiego, czego celem jest integracja społeczna. Osoby prowadzące warsztaty posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę z zakresu integracji, edukacji międzykulturowej, przełamywania stereotypów oraz są specjalistami w zakresie historii, kultury i religii muzułmańskiej. Warsztaty skierowane są dla wszystkich poziomów edukacyjnych. Odbywać się będą we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Wszystkie warsztaty będą rozpoczynać się krótką prezentacją przybliżającą historię i działalność Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu oraz sposób życia wrocławskich muzułmanów.

To zajęcia warsztatowe, na których zostanie scharakteryzowana kultura regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Półwyspu Arabskiego oraz Pakistanu (dawna Persja). Zaprezentowana zostanie flora, fauna, zabytki, elementy tradycji, kultury, religii, obrazy życia codziennego, stroje pochodzące z omawianych regionów (8 lub więcej eksponatów) oraz muzyka.

Warsztat kulturoznawczo-językowy. Zostaną na nim scharakteryzowane m.in. części świata, których mieszkańcy posługują się językiem arabskim (głównie Afryki Północnej, z której pochodzi wykładowca); odbędzie się werbalno-wizualna prezentacja pisma arabskiego z objaśnieniem zasad pisowni oraz zostanie omówiony wpływ języka arabskiego na język polski.

Cz. I – przedstawienie historii wspólnych relacji Europy ze światem arabsko-muzułmańskim, ze szczególnym uwzględnieniem długowiecznej tradycji obecności społeczności muzułmańskich na kontynencie europejskim;

Cz. II – dyskusja z przedstawicielem wrocławskiej społeczności muzułmańskiej o historii i działalności tejże społeczności oraz o zagadnieniach związanych z kulturą i religią muzułmańską.

Warsztaty łączące w sobie elementy, takie jak: nauka podstawowych zasad fizyki, matematyki, geometrii, techniki, plastyki itp. poprzez zabawę oraz eksperyment, przełamywanie stereotypów dotyczących muzułmanów poprzez poznanie ich dziedzictwa kulturowego i wkładu w naukę.
Warsztat:
1.Matematyka w sztuce islamskiej: pokazanie zastosowania geometrii w rozwoju sztuki ornamentu w religii islamu. Projektanci muzułmańscy byli bowiem mistrzami wzorów naprzemiennych. Zadaniem będzie poznanie jak powstaje ornament zbudowany z ośmioosiowych rozet, z których każda ma ośmioramienną gwiazdę pośrodku. Konstruowanie własnej rozety z koralików pyssla będzie dodatkową atrakcją.
2.Prototyp maszyny latającej: skonstruowanie prototypu szybowca ze słomek i bibuły.

 

Każdy warsztat jest dostosowany do konkretnej grupy wiekowej i trwa 90 min.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą poniższego formularza. Wybrany termin obowiązuje po potwierdzeniu dostępności przez Organizatora. Warsztaty dla kl. V-VII szkoły podstawowej mogą być zorganizowane zarówno na terenie placówki jak i w MCK-O. Zapraszamy!:

Facebook