bibliodrama

Bibliodrama we Wrocławiu

Bibliodrama we Wrocławiu

Fundacja Dom Pokoju realizuje długofalowy projekt „Religia-Kultura-Edukacja” w partnerstwie z wrocławskimi instytucjami religijnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi. Jego celem jest spojrzenie na kulturotwórczy aspekt religii i stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół pytań o wzajemne relacje pomiędzy teologią a kulturą, sztuką i społeczeństwem. W cyklu spotkań, warsztatów oraz dyskusji poruszamy tematy związane z dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym prowadzonym we Wrocławiu. W ramach projektu „Religia-Kultura-Edukacja” zapraszamy do udziału w cyklu trzech warsztatów prezentujących techniki i metody „bibliodramy”, służące refleksji międzykulturowej. Warsztaty dają możliwość spotkania się z tekstami Świętych Ksiąg chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu – Biblii, Tory i Koranu, oraz poznania ich poprzez wykorzystanie metod teatru i psychodramy, w grupowym działaniu.

Facebook