2017

Szkolenia dla nauczycieli oraz urzędników – trwa nabór do III edycji

Ogłaszamy zapisy na cykl szkoleń dla dorosłych, w tym kadr placówek edukacyjnych, służb mundurowych, urzędników, które odbędą się na terenie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu. Program edukacyjny obejmuje 8 spotkań (40 h) – wykłady z zakresu islamu oraz kultury świata muzułmańskiego. Został on skonstruowany w sposób kompleksowy, tak aby dać uczestnikom jak najszerszą i rzetelną wiedzę, która pozwoli im na sprawne poruszanie się w zagadnieniach dotyczących religii oraz kultury muzułmańskiej. Poruszana problematyka ma dostarczyć narzędzi do kształtowania postaw otwartości i tolerancji wobec szeroko rozumianej inności.

Warsztaty edukacyjne 2017 – zapisy

Warsztaty edukacyjne 2017 – zapisy

Instytut Studiów nad Islamem ogłasza nabór (od I-XII 2017 r.) na bezpłatne warsztaty kulturoznawcze dla uczniów wrocławskich placówek edukacyjnych prowadzone w szkołach/przedszkolach oraz na terenie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego przez przedstawicieli wrocławskiej wspólnoty muzułmańskiej, organizowane w ramach Programu Integracji i Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu w roku 2017 współfinansowanego przez Gminę Wrocław. Zapisy są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Facebook