kursy

Kursy ISNI 2013-2014

Kursy ISNI 2013-2014

Instytut Studiów nad Islamem zaprasza w roku akademickim 2013/2014 do uczestnictwa w programie edukacyjnym obejmującym aż 12 kursów z zakresu religii islamu oraz świata muzułmańskiego, począwszy od historii cywilizacji muzułmańskiej, aż po jej dzisiejszy charakter i wymiar.

Zajęcia adresowane są zarówno do osób pragnących zdobyć specjalistyczna wiedzę o islamie i świecie muzułmańskim, jak również do pracowników i aktywistów związanych z działającymi w tej materii instytucjami, inicjatywami społeczno-kulturalnymi i oświatowymi.

Facebook