Wstęp do nauk Szari’a – kurs 2014/2015

 Instytut Studiów nad Islamem i Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe
ogłaszają zapisy na pierwszy z cyklu kursów edukacyjnych:
„Wstęp do nauk Szari’a”
w semestrze 2014/2015
Kurs edukacyjny:
 • jest wprowadzeniem do serii kursów w trakcie których uczestnicy zdobędą niezbędne narzędzia do dalszych badań nad islamem
 • obejmuje siedem zagadnień (50 godz.):
 • Bóg – Księgi – Prorocy – Życie doczesne i życie ostateczne – doktryna
 • Człowiek – zbawienie
 • Filary Islamu – Obrzędy
 • Kultura narodów muzułmańskich
 • Historia prawa  i źródło prawodawstwa
 • Historia myśli: literalizm, maqasydizm, sekty – herezja
 • Metodologia badań nad muzułmańskimi tekstami źródłowymi: nauka o Qur’anie i nauka o hadisie
 • Warsztaty metodologiczne: praca metodologiczna nad muzułmańskimi tekstami źródłowymi
 • kończy się testem zaliczeniowym
 • koszt: 500 zł (10 zł/godz.)
 • początek zajęć: październik 2014

Zapisy:

e-mail: kursy@isni.pl, tel. 509 669 430

ZAPRASZAMY!

Facebook