WYKŁADY I KONFERENCJE

Debata o islamie: Wiedza i nauka w tekstach źródłowych islamu

Debata o islamie: Wiedza i nauka w tekstach źródłowych islamu

Kolejne wydarzenie w ramach cyklu „Debaty o islamie” odbędzie się 7 listopada 2015 r. (sobota) o godz. 18:30 w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu. Wykład poprowadzi dr hab. Tomasz Stefaniuk z UMCS w Lublinie, reprezentujący również ISNI. Tym razem tematem spotkania będzie statusu wiedzy i nauki w tekstach źródłowych islamu: Qur’anie i hadisach.

Debata o islamie nt. filozofii Ibn Hazma

Debata o islamie nt. filozofii Ibn Hazma

Zapraszamy 30 stycznia o godz. 18 do Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu na wykład dra hab. Tomasza Stefaniuka (UMCS w Lublinie, ISNI) pt. „Filozofia muzułmańska: Ibn Hazm Andaluzyjczyk i jego «sztuka życia»”, który odbędzie się w ramach cyklu „Debaty o islamie”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Jacek Zieliński, kierownik Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie z Antonem Krotowem: „Wolne podróże. Lokalne konteksty, globalne spojrzenie”

Spotkanie z Antonem Krotowem: „Wolne podróże. Lokalne konteksty, globalne spojrzenie”

Mamy przyjemność zaprosić już po raz drugi na spotkanie z Antonem Krotowem – rosyjskim podróżnikiem, pisarzem, organizatorem takich inicjatyw jak „Dom dla wszystkich” czy „Leśne Trzeźwe Zloty AWP”, nauczycielem i popularyzatorem wolnego podróżowania, autora wielu przewodników i opowiadań podróżniczych. Spotkanie odbędzie się 22 listopada br. we wrocławskiej Księgarni Tajne Komplety. Anton Krotow swoje pierwsze samodzielne podróże odbył w 1991 roku w wieku 15 lat, w 2001 roku przyjął islam. Przez ponad 20 lat przejechał autostopem około 700 tys. km, przemierzając m.in. takie kraje jak: Afganistan, Iran, Mongolia, Chiny, Malezja, Indonezja, Pakistan, Indie, Egipt, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania, Angola, Papua Nowa Gwinea, Tadżykistan, Rosja, Polska, Meksyk, Madagaskar…

Konferencja „Atomizacja czy integracja europejska?” (22–23.10.2014)

Zapraszamy na Międzynarodową konferencję naukową „Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki”, która odbędzie się we Wrocławiu 22–23 października 2014. Problematyka konferencji dotyczy uobecniania się różnic kulturowych w transgranicznej przestrzeni konceptualizowanej w szczególności przez atomizację i integrację, także w wymiarze Wspólnoty Europejskiej. Orientacja na społeczności funkcjonujące na obszarach transgranicznych pozwoli dostrzec nie tylko zjawiska i mechanizmy, które służą kulturowej koegzystencji czy są przyczyną konfliktów, ale także umożliwią poznanie dobrych praktyk w zakresie przezwyciężania różnic kulturowych, w tym także adaptacji w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Poruszane zagadnienia mają stać się przesłankami nowego odczytania zobowiązań dyscyplinarnych, interdyscyplinarnych oraz transdyscyplinarnych pedagogiki.

Debaty o islamie

Debaty o islamie

Serdecznie zapraszamy na inaugurację nowego cyklu spotkań „Debaty o islamie” organizowanych przez Instytut Studiów nad Islamem! Gościć będziemy prof. Bruno Drwęskiego z Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich INALCO w Paryżu oraz Jonasa Jakobsena z Uniwersytetu w Tromsø w Norwegii. Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmą problematykę islamofobii w kontekście europejskim, rozważając m.in. tego rodzaju dyskurs w szerszym kontekście kryzysu społeczeństw zachodnich.

Spotkanie z Antonem Krotovem pt. „Praktyka wolnych podróży”

Spotkanie z Antonem Krotovem pt. „Praktyka wolnych podróży”

Zapraszamy na spotkanie z Antonem Krotovem – rosyjskim podróżnikiem-muzułmaninem, legendą rosyjskiego autostopu, twórcą Akademii Wolnych Podróży, pisarzem, autorem 38 książek – pt. „Praktyka wolnych podróży”. Anton Krotov podróżuje od 1991 roku, w 2001 roku przyjął islam. Przemierzył autostopem i na piechotę ponad 650 tysięcy kilometrów drogami Rosji, Eurazji i Afryki; podczas spotkania opowie o swoich podróżach po różnych krajach, takich jak: Afganistan, Iran, Pakistan, Mongolia, Chiny, Malezja, Indonezja, Egipt, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania, Angola, Papua Nowa Gwinea, Indonezja, Indie, Tadżykistan, Rosja, Polska… Uważa, że każdy człowiek może podróżować w podobny sposób, a świat jest przyjazny i bezpieczny, otwarty dla każdego, kto chce go zobaczyć. Do tego potrzebny jest tylko wolny czas i chęci.

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Czy wzrost znaczenia politycznego i społecznego Braci Muzułmanów oraz innych współczesnych ruchów islamskich stanowi zagrożenie – dla demokracji, dialogu kultur, Zachodu? Skrajny europocentryzm prowadzić może do uznania, iż to jedynie „biały człowiek Zachodu” może i powinien się wypowiadać w kwestiach, takich jak sprawiedliwe rządy, demokracja, prawa człowieka, wolność religijna, prawa mniejszości itd. Inni, jeżeli nie chcą być posądzeni o irracjonalizm lub ekstremizm, powinni przyjąć zachodni model dyskursu, a także odwoływać się do tych samych lub podobnych co w nauce zachodniej argumentów, zachodniego sposobu postrzegania spraw społecznych i politycznych, europejskich tradycji itp. Być może takie podejście powoduje, że odbiera się ludom i narodom nie-europejskim – wydawałoby się, naturalne – prawo do samostanowienia o sobie, a także prawo do wyrażania własnej woli politycznej? Te i inne pytania będą stanowił przedmiot refleksji międzynarodowej konferencji naukowej „Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych”, która odbędzie się we Wrocławiu dn. 4 kwietnia 2011 r.

Analizując islamofobię

Analizując islamofobię

Międzynarodowa konferencja naukowa Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych 10 grudnia 2010, Wrocław ul. Szewska 36, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego sala 208, godz. 10:45–18:00 Islamofobia stanowi nowy, wciąż niedookreślony fenomen społeczny. Fenomen, który można zaobserwować nie tylko na zachodzie Europy, ale także i w Polsce.…

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie”, która odbędzie się w ramach II Wrocławskiej Konwencji na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego.

Facebook