Debata o islamie: Wiedza i nauka w tekstach źródłowych islamu

Instytut Studiów nad Islamem

zaprasza na wykład z cyklu

Debaty o islamie

 

„Status wiedzy i nauki w tekstach źródłowych islamu: Qur’anie i hadisach”

dr hab. Tomasz Stefaniuk (UMCS w Lublinie, ISNI)

 

7 listopada 2015 r. (sobota), godz. 18:30

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, Wrocław, al. Kasprowicza 24

Wstęp bezpłatny

Tym, co odróżniało średniowieczną cywilizację muzułmańską od średniowiecznego Zachodu, był zdecydowanie odmienny stosunek do uprawiania nauki. W średniowiecznej chrześcijańskiej Europie – wyjąwszy Rogera Bacona i niektórych, nielicznych uczonych późnego średniowiecza, podkreślających istotność badań empirycznych – zdecydowanie faworyzowano spekulację rozumową. Z drugiej strony mamy do czynienia z charakteryzującym całe muzułmańskie średniowiecze olbrzymim szacunkiem dla wiedzy i nauki. Szacunek ów nie wynikał jednak wyłącznie z indywidualnych preferencji uczonych, lecz stanowił efekt oddziaływania treści religijnych. Wiązał się on ze znaczeniem, jakie islam od początku przypisywał wiedzy w ogóle – niezależnie od tego, czy miałaby to być wiedza praktycznie użyteczna czy też nie, wyłącznie religijna czy też również pozareligijna. Qur’an i hadisy wyraźnie określają wysoki status wiedzy i nauki, a także – co należy podkreślić – uczonych („Ludzi wiedzy”).

O prelegencie:

Dr hab. Tomasz Stefaniuk (ur. 1973) – urodził się w Lublinie, gdzie mieszka do dziś. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w badaniach nad filozofią świata islamu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Autor monografii i artykułów naukowych poświęconych islamowi i filozofii islamskiej. Współzałożyciel i redaktor muzułmańskiego czasopisma społeczno-kulturalnego „As-Salam”, a także pracownik Instytutu Studiów nad Islamem (ISNI). Zaangażowany w prowadzenie dialogu międzyreligijnego w Polsce, szczególnie dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego, oraz w przybliżanie islamu niemuzułmanom.

Facebook