Konferencja „Atomizacja czy integracja europejska?” (22–23.10.2014)

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki”
22–23 października 2014

 

Organizatorzy:

Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów nad Islamem

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu

 

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rektor  Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. zw. dr hab. Stefan Lelental  Uniwersytet Łódzki

 

Miejsce obrad:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki

ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Karta zgłoszeniowa

Facebook