Teologia bliźniego

Książka Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych pod redakcją prof. Wojciecha Szczerby, dr Mariusza Turowskiego oraz dr Jacka Zielińskiego stanowi próbę zmierzenia się z tematem trudnym, ale jednocześnie ważnym i szczególnie aktualnym w kontekście dialogu międzyreligijnego oraz wyzwań przed jakimi stoją współczesne społeczeństwa i wspólnoty religijne. Jak podkreślił prof. Wojciech Szczerba: „teologia bliźniego to temat, który pozwala zastanowić się nie tylko nad ideologią, nad teoretycznymi podstawami problemu «ja-Ty-Bóg», ale również pozwala odnieść się do praxis poszczególnych tradycji religijnych, co niejednokrotnie stanowi dziś probierz prawdziwości wszelkich nurtów i związków wyznaniowych we współczesnym świecie, i determinuje ich «być albo nie być» […]”. Książka stanowi zbiór artykułów, których główną cechą wspólną jest „nastawienie pro-dialogowe, wyjście ku innym, inaczej wierzącym, inaczej praktykującym, inaczej przeżywającym i interpretującym”, jak ujął to w swojej recenzji prof. Selim Chazbijewicz.

Autorami artykułów znajdujących się w Teologii bliźniego są teolodzy, filozofowie, socjolodzy, a także religioznawcy, co czyni tom niezwykle różnorodnym i pozwala zaprezentować wiele odmiennych perspektyw postrzegania kwestii dialogu międzyreligijnego. W publikacji znajdziemy zarówno artykuły dotyczące uniwersalnych wyzwań powstających w związku z dialogiem międzyreligijnym, jak i przedstawiające chrześcijańską, muzułmańską oraz judaistyczną perspektywę dotyczącą tej problematyki.

„Teksty prezentowane w zbiorze są bardzo nieraz odległe od siebie i prezentują […] mieszankę tematyczną i metodologiczną […]. Jedną z łączących je nici jest nastawienie pro-dialogowe, wyjście ku innym, inaczej wierzącym, inaczej praktykującym, inaczej przeżywającym i interpretującym. Szkoda, że w tej mozaice tekstów nie znalazł się referat dotyczący Martina Bubera i jego koncepcji „Ja-Ty” oraz tekst o postrzeganiu bliźniego w nauczaniu Dżelaleddina Rumiego. Także ocena przeżycia mistycznego „Ty” w pismach św. Jana od Krzyża. Hiszpańska mistyka barokowa jest pod względem metody przeżywania bliska niektórym nurtom sufizmu”.

– Prof. Selim Chazbijewicz (fragment recenzji)

 • Mariusz Turowski – Wprowadzenie: Teologia praw człowieka?
 • Wojciech Szczerba – Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech wielkich religiach: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie
 • Rafał Berger – Umasowienie społeczeństwa a dialog międzyreligijny
 • Tomasz Stefaniuk – Teologiczne aspekty koncepcji bliźniego w islamie – obrazy innowiercy i współwyznawcy
 • Ali Abi Issa – Jedność, równość, różność. Charakterystyka relacji islamu wobec innowierców oraz odmienności społecznych i kulturowych
 • Celestyn Mieczysław Paczkowski – Chrześcijański mnich i muzułmański władca. Spotkanie świętego Franciszka z Asyżu z sułtanem Malekiem Al-Kamalem i jego rezultaty
 • Bogdan Ferdek – Bóg i człowiek w dialogu. Perspektywa katolicka
 • Eugeniusz Sakowicz – Dialog z muzułmanami… o Bogu? Odpowiedź Kościoła katolickiego
 • Adam Wąs – Koncepcja Boga a relacje muzułmańsko-chrześcijańskie. Spór wokół pojęcia Allah w Malezji
 • Grzegorz Jacek Pelica – Dialog z prawosławnymi i prawosławiem
 • Grzegorz Jacek Pelica – Nie tylko pokajanije i zakat. Przesłanki dialogu prawosławia z islamem i muzułmanów z chrześcijanami prawosławnymi
 • Maciej Manikowski – „Być osobą” to „być dla drugiego”. Perspektywa teologii prawosławnej
 • Andrzej Ostrowski – Obraz Boga w filozofii L. Szestowa
 • Jerzy Ochmann – Miłość drugiego człowieka w nurcie judaizmu humanistycznego
 • Joel Burnell – Spotkać Boga w bogu -teologia bliźniego Dietricha Bonhoeffera

Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem księgarni „Awerroes”

awerroes_logo

Tytuł: Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych
Redakcja naukowa: Wojciech Szczerba, Mariusz Turowski, Jacek Zieliński
Wydawca: Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego
Miejsce wydania: Białystok
Rok wydania: 2010
Ilość stron: 203
Cena: 15 zł

Facebook