Archive | Analizy i komentarze RSS feed for this section

Islam a tożsamość Ujgurów — Mettursun Beydulla

Ujgurowie to rdzenni mieszkańcy Ujgurskiego Regionu Auto­nom­icznego Xin­jiang (tzw. Wschodni Turki­es­tan), będącego częś­cią Chińskiej Repub­liki Ludowej. Więk­szość świa­towej pop­u­lacji Ujgurów, tureck­o­języ­cznych sun­nic­kich muzuł­manów, należą­cych do hanafick­iej szkoły islamu, żyje w Xin­jiang. Tysią­cletni byt islamu w Xin­jiang sprawił, iż stał się on inte­gralną częś­cią tożsamości Ujgurów. Być Ujgurem to być muzuł­ma­ninem. Więk­szość Ujgurów określa siebie jako […]

Leave a comment Continue Reading →