Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie”, która odbędzie się w ramach II Wrocławskiej Konwencji na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego.

Facebook