Mettursun Beydulla „Islam a tożsamość Ujgurów”

Ujgurowie to rdzenni mieszkańcy Ujgurskiego Regionu Autonomicznego Xinjiang (tzw. Wschodni Turkiestan), będącego częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Większość światowej populacji Ujgurów, tureckojęzycznych sunnickich muzułmanów, należących do hanafickiej szkoły islamu, żyje w Xinjiang. Tysiącletni byt islamu w Xinjiang sprawił, iż stał się on integralną częścią tożsamości…

Cztery sekundy raju

Cztery sekundy raju

Pojawienie się na polskim rynku wydawniczym książki „Cztery sekundy raju” jest bez wątpienia znaczącym wydarzeniem – pod wieloma względami. Stanowi ona jeden z pierwszych przejawów twórczości literackiej, intelektualnej wśród tych polskich muzułmanów, którzy nie są związani z islamem w sensie etnicznym (czyli tych określanych niezbyt czułym mianem konwertytów). Autor jest jednym z liderów wspólnoty muzułmańskiej w Polsce, aktywnym działaczem i animatorem licznych inicjatyw kulturowo-religijno-naukowych realizowanych przez polską ummę.

Facebook