Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Toruniu

Jednym z procesów, a jednocześnie ogromnych wyzwań, kształtujących oblicze XXI wieku jest dialog między cywilizacjami, którego nieodłącznym elementem jest dialog międzyreligijny. Zarówno przedstawiciele poszczególnych wyznań, jak i ich badacze, są zgodni w opinii, że jest on możliwy i potrzebny, ale wymaga wzajemnego poszanowania, tolerancji i zrozumienia punktu widzenia wszystkich stron biorących w nim udział. Konieczna jest akceptacja, dobra wola i autentyczna chęć dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu i otwarciu na odmienności, poszanowaniu cudzej tożsamości i integralności. Taki cel winny mieć spotkania ludzi różnych religii, łamiące stereotypy, służące porozumieniu i zdobywaniu wiedzy o sobie nawzajem, to bowiem leży u podstaw konstruktywnego dialogu. Jedną z takich inicjatyw jest konferencja poświęcona zagadnieniom dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego organizowana już po raz trzeci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dn. 24-25 października 2012 r. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Dialog chrześcijańsko–muzułmański. Teoria–praktyka–perspektywy”.

Facebook