Oświadczenie Ligi Muzułmańskiej w RP dotyczące ataków terrorystycznych w Brukseli z dn. 22.03.2016

Z wielkim oburzeniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o atakach terrorystycznych w Brukseli. Jako instytucja reprezentująca środowisko muzułmanów w Polsce stanowczo i bezwzględnie potępiamy wszelkie akty terroru. Pozostajemy w nieustannej modlitwie o pamięć ofiar oraz o to, aby ta ciemna karta historii się zamknęła i zapanował pokój. Pragniemy przekazać najszczersze wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom. Jednoczymy się solidarnie z obywatelami Belgii i rządem belgijskim.

Bez względu na doktrynę w imię której działali sprawcy, ich tożsamość oraz interes, który nimi kierował, wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec takich zachowań.

Wzywamy do zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania islamu w celu destabilizacji sytuacji w Europie.

Pod Oświadczeniem podpisują się również:

1. Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego.

2. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce.

3. Muzułmańska Fundacja Pomocy.

4. Centrum Islamu w Białymstoku.

5. Centrum Kultury Islamu – Katowice.

6. Centrum Kultury Islamu w Lublinie.

7. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu.

8. Ośrodek Kultury Muzułmańskiej – Warszawa – Ochota.

9. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu.

Facebook