Nowa islamofobia

Nowej islamofobii Vincent Geisser stara się opisać specyfikę i podłoże fali niechęci do islamu, jaka podniosła się na Zachodzie w ciągu minionej dekady. Od pełnych nienawiści rasowej książek Oriany Fallaci, przez rzekome „prowokacje” Michela Houellebecqa, wstępniaki w renomowanych dziennikach i tygodnikach, aż po roszczące sobie prawo do naukowości teorie „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona – wszędzie słyszymy głosy stawiające znak równości między islamem a terroryzmem, „niebezpiecznymi klasami”, obcością kulturową i bliżej niezdefiniowanym zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Ideologicznym przejawom tej nowej islamofobii towarzyszy islamofobiczna praktyka: od administracyjnych zakazów budowy minaretów przez dyskryminację w miejscu pracy i policyjne szykany pod pretekstem „wojny z terroryzmem”, aż po akty przemocy skierowane przeciw społecznościom muzułmańskim. Geisser uważa, że forma jaką obecnie przybiera niechęć do muzułmanów w społeczeństwach zachodnich wiele mówi o ich kondycji politycznej. Islamofobia ujawnia wewnętrzne ograniczenia dominującego dziś modelu liberalnej demokracji, wskazuje na znaczenie, jakie dla jej struktur ma kreowanie obrazów wroga oraz mobilizacja przeciw niemu na froncie zewnętrznym i wewnętrznym.

Nowej islamofobii Vincent Geisser stara się opisać specyfikę i podłoże fali niechęci do islamu, jaka podniosła się na Zachodzie w ciągu minionej dekady. Od pełnych nienawiści rasowej książek Oriany Fallaci, przez rzekome „prowokacje” Michela Houellebecqa, wstępniaki w renomowanych dziennikach i tygodnikach, aż po roszczące sobie prawo do naukowości teorie „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona – wszędzie słyszymy głosy stawiające znak równości między islamem a terroryzmem, „niebezpiecznymi klasami”, obcością kulturową i bliżej niezdefiniowanym zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Ideologicznym przejawom tej nowej islamofobii towarzyszy islamofobiczna praktyka: od administracyjnych zakazów budowy minaretów przez dyskryminację w miejscu pracy i policyjne szykany pod pretekstem „wojny z terroryzmem”, aż po akty przemocy skierowane przeciw społecznościom muzułmańskim. Geisser uważa, że forma jaką obecnie przybiera niechęć do muzułmanów w społeczeństwach zachodnich wiele mówi o ich kondycji politycznej. Islamofobia ujawnia wewnętrzne ograniczenia dominującego dziś modelu liberalnej demokracji, wskazuje na znaczenie, jakie dla jej struktur ma kreowanie obrazów wroga oraz mobilizacja przeciw niemu na froncie zewnętrznym i wewnętrznym.

Vincent Geisser (ur. 1968) – wykładowca w Instytucie Studiów nad Światem Arabskim i Muzułmańskim w paryskiej CNRS oraz w Instytucie Studiów Politycznych w Aix en-Provence. Napisał m.in. Ethnicité républicaine (1997), Le syndrome autoritaire, Sociologie politique de la Tunisie (2003, wraz z Michelem Camau), Marianne et Allah. Les politiques français face à la „question musulmane” (2007, wraz z Azizem Zemuri).

 • Wstęp/ Islamofobia „po francusku”?
 • Od słów do czynów: rosnąca liczba antyislamskich incydentów
 • Nowa forma dyskryminacji: islamofobia w sferze zawodowej
 • Islamofobia „odgórna”: odpowiedzialność przywódców i polityków
 • Powrót republikańskiego purytanizmu w kwestii chusty
 • I/ Islamofobia medialna – dziennikarze i intelektualiści pod lupą?
 • Medialny wizerunek islamu
 • Fantazmaty na temat islamu: od islamizmu związkowego lat 80. po islamizm białych kołnierzyków początków trzeciego tysiąclecia
 • Dobrowolna zależność dziewcząt w chuście: inteligentne i przewrotne
 • Medialna walka w „słusznej sprawie”
 • Nowi obrońcy medialnej twierdzy
 • „Afery” Fallaci i Houellebecqa: muzułmanie jako widmowy cień intelektualnego mikrokosmosu
 • Związani z mediami intelektualiści i „naukowcy”: związek kazirodczy?
 • „Dobrzy” i „źli”: medialna fabryka muzułmańskich bohaterów i antybohaterów
 • II/ Nowi eksperci od szerzenia strachu
 • Nowa islamofobia ukryta pod troską o bezpieczeństwo
 • Odwet ekspertów od geopolityki na „pobłażliwych specjalistach od islamu”
 • Obsesja skrywająca inna obsesję: antyamerykanizm i huntingtonizm „po francusku”
 • III/ Nowy antysemityzm: wina muzułmanów?
 • Konserwatywna wizja ładu społecznego ukryta pod intelektualną śmiałością
 • Nowa teoria spisku: islamizacja świata i przedmieść francuskich miast
 • Krytyka o populistycznych akcentach: francuskie elity sprzyjające muzułmańskim judeofobom
 • IV/ Islamofobiczni muzułmanie?
 • Poujadyzm przedmieść: usankcjonowanie islamofobii od wewnątrz
 • „Wszyscy oprócz mnie są integrystami”, czyli jak zdobyć status oświeconego autorytetu religijnego stawiającego czoło hordom islamistów
 • Między Algierem a Paryżem: ideologiczny recykling
 • Konkluzje
 • Ponad angelizmem
 • Posłowie/ Delegitymizacja. Islamofobia, nowy rasizm a dylematy antyrasologii – Mariusz Turowski
 • Dylematy liberalnej demokracji
 • Rasistowskie uniwersalizmy
 • Nowożytny system‑świat a „wyobrażone tożsamości”
 • Kłopoty z kulturą rasy
 • Światowe ruchy społeczne a anatomia antyrasistowskich ambiwalencji
 • Wnioski – perspektywy pojednania

Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem księgarni „Awerroes”

awerroes_logo

Tytuł: Nowa islamofobia
Autor: Vincent Geisser
Przekład: Ewa Cylwik
Wydawca: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa; Książka wydana przy współpracy Instytutu Studiów nad Islamem oraz Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształtowania-Kulturalnego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2009
Ilość stron: 182
Cena: 25 zł