Archive | 2011 RSS feed for this section

Biu­le­tyn Aca­de­mic Forum for Peace

Biu­le­tyn Aca­de­mic Forum for Peace w wer­sji angiel­skiej Biu­le­tyn Aca­de­mic Forum for Peace//

Leave a comment Continue Reading →

Publi­ka­cja „Śladami Pro­roka. Lek­cje z życia Muhammada”

Tariq Rama­dan, „Śladami Pro­roka. Lek­cje z życia Muhammada”

Leave a comment Continue Reading →